GDPR

Safety and Spray Technics NV
Wolfshaegen 165
3040 Neerijse
+32 (0) 16 40 06 11

1. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van je persoonsgegevens

Safety and Spray Technics N.V. met als adres Wolfshaegen 165, 3040 Neerijse, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Toepassingsgebied Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken van iedereen die ooit rechtstreeks of onrechtstreeks met ons contact heeft gehad. Dit betreft onder meer de bezoekers van onze website, klanten en zakelijke contacten.

3. Wijze waarop we gegevens verkrijgen

We verkrijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt of wanneer je contact zoekt met onze klantendienst.

4. Welke gegevens wij verwerken

Als je een bestelling plaatst bij ons hebben we bepaalde gegevens van je nodig om je bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of herstellingen zijn deze gegevens nodig.

De volgende gegevens worden daarom door ons verwerkt:

Je naam, e-mailadres, facturatieadres, bezorgadres en je telefoonnummer.

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Volgens de wet moeten wij de gegevens in verband met je bestelling 7 jaar bewaren.

5. Gegevens over je contact met onze klantendienst

Tijdens de kantooruren kan je contact opnemen met onze klantendienst op het nummer +32 (0) 16 40 06 11 of Je kan ons mailen op info@sstechnics.be.

We kunnen je bij een volgend contact sneller van dienst zijn door je gegevens te bewaren. De aantekeningen over dit klantcontact bewaren we dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

6. Gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening

In de eerste plaats zorgen we er voor dat onze website goed werkt zodat je zonder zorgen kan shoppen. Daarom verzamelen we bij een bezoek aan onze website je IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

We zorgen er ook voor dat onze website zo relevant mogelijk is door onze webshop af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag in onze webshop. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klantpatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Omdat we onze klanten het leven zo gemakkelijk mogelijk willen maken bewaren we deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent.

7. Gegevens voor marketing

We hebben geregeld aanbiedingen en speciale acties die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je bij ons één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we je suggesties, informatie over onze artikelen en diensten. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je afmelden voor onze nieuwsbrieven.

8. Met wie we je gegevens delen

Om je bestelling te kunnen bezorgen doen we een beroep op verschillende logistieke partners zoals DPD, DHL, FedEx,… Onze logistieke partners krijgen van ons je naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om je bestelling op het door jou gekozen adres te kunnen leveren.

Voor bepaalde zaken doen wij een beroep op externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor wat betreft de hosting en onderhoud van onze website. Soms hebben deze dienstverleners hiervoor persoonsgegevens nodig. Wij delen echter enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

In zeer uitzonderlijke gevallen moeten wij soms persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

9. Waar we je gegevens opslaan

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

10. Hoe we je gegevens beveiligen

Wij bij Safety and Spray Technics nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantendienst op het telefoonnummer +32 (0) 16 40 06 11 of via mail: info@sstechnics.be

11. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@sstechnics.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Je hebt ons woord dat we je verzoek zo snel behandelen, ten laatste binnen de maand volgend op je verzoek.

Voor bijkomende vragen in verband met de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan kan je ons steeds een mailtje sturen op info@sstechnics.be of bellen op het nummer +32 (0) 16 40 06 11.