Buitenbelijning


Het belang van een goede en kwalitatieve buitenbelijning is niet te onderschatten, denk bijvoorbeeld maar aan het willekeurig parkeren op parkeerterreinen waar de parkeerplaatsen niet meer of nog amper zichtbaar zijn. Of het neerzetten van paletten op de verkeerde locaties door het ontbreken van markeringen.

Ook uit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van belijning en markeringen onmisbaar om het risico op ongelukken zoveel mogelijk te beperken. Een wandelpad, waar nodig aangevuld met zebrapaden en verschillende sjablonen, leidt het voetgangersverkeer veilig over uw bedrijfsterrein.

Ook zeker niet onbelangrijk: een strakke en duidelijke belijning is een waar visitekaartje voor uw bedrijf!

VEILIG

Signaleer gevaren, scheid zwaar verkeer van voetgangers.

EFFICIËNT

Alles op zijn plaats, correct aangeduid, levert enorme tijdswinst op.

RENDABEL

Verminder het risico op ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

ESTHETISCH

Een mooi en correct belijnd magazijn is een waar visitekaartje voor elke bezoeker.


Van idee tot uitvoering

Onze ervaren medewerkers helpen u graag bij het uitwerken en realiseren van al uw belijningsprojecten.

Indien u nog niet over volledig uitgewerkte plannen beschikt sturen wij graag een van onze collega's ter plaatse om de nodige opmetingen te verrichten.

Plaatsbezoek aanvragen


Verfsoorten

Wij gebruiken enkel de allerbeste verf, geproduceerd in België, omdat kwaliteit steeds voorop moet staan.

Wij beschikken over een divers gamma aan belijnings- en markeerproducten zodat wij voor elk type ondergrond én budget een gepaste oplossing kunnen aanbieden:

  • Klassieke 1K wegenverf
  • Easyline Edge
  • 2-componenten Epoxy of PU verf
  • Voorgevormde thermoplasten
  • Koudplast
  • Applied Media

Onze adviseurs bespreken graag met u alle voor- en nadelen van elk type verf zodat u weloverwogen een keuze kan maken.

Meer informatie


Parkings en parkeerterreinen

Eén van de grootste ergernissen bij het zoeken naar een parkeerplaats is het gegeven dat veel wagens niet netjes binnen de lijnen geparkeerd staan, hierdoor wordt de beschikbare ruimte niet optimaal benut. Toch ligt de fout niet altijd bij de bestuurders en zijn de parkeerplaatsen gewoon niet goed zichtbaar. Naast het aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen kan u bij ons ook terecht voor een opfrisbeurt van uw parkeerterrein.

Commerciële sites en shopping centra

Omwille van het vele verkeer dat dergelijke sites genereren is het niet vanzelfsprekend om een goed moment te vinden voor het belijnen of herbelijnen van het terrein. Op dit vlak maken wij echter het verschil: om de dagelijkse activiteiten zo min mogelijk te hinderen starten wij met de werkzaamheden voor de opening of na de sluiting van de site. Ook uitvoeringen op zaterdag, zondag, feestdagen en zelfs 's nachts behoren tot de mogelijkheden.

 Elektrische wagens en laadpunten

Vandaag de dag zijn elektrische wagens al lang geen uitzondering meer, sterker nog: meer dan 1 op de 3 nieuw ingeschreven wagens vandaag wordt elektrisch aangedreven. Hierdoor is de nood aan laadpunten ook enorm toegenomen. Om deze laadpunten duidelijk aan te geven aan uw personeel of bezoekers kan een opvallend sjabloon worden aangebracht, al dan niet in combinatie met een felgekleurde achtergrond. 

Los- en laadkades

Om uw leveranciers zoveel mogelijk te helpen bij het achterwaarts rijden tot aan de los- en laadkades is het essentieel om in duidelijke, goed zichtbare aanrijlijnen te voorzien.

Havengebied

De havens in ons land zijn een bijzondere plaats om te werken, voornamelijk door de enorme drukte en het vele verkeer van goederen dat er plaats vindt. Een dergelijke omgeving vereist een verhoogde alertheid van de uitvoerders, gekoppeld aan de nodige snelheid bij het uitvoeren om de productie of het transport zo weinig mogelijk te hinderen. 

 Loop- en wandelpaden

Om conflicten tussen voetgangers en ander verkeer zoveel mogelijk te minimaliseren is het aangewezen om een duidelijke looproute aan te brengen, eventueel aangevuld met verschillende symbolen of sjablonen. Op plaatsen waar voetgangers de rijbaan moeten oversteken kunnen ook verschillende voorrangsregels aangeduid worden met markeringen, denk maar aan zebrapaden of voorrangsdriehoeken ('haaietanden')